5ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού
Εκδηλώσεις Forum Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Επικοινωνία Δευτεροβάθμια.Εκπαίδευση. Πειραιά
Ειδήσεις

Όλη η επικαιρότητα στο palo.gr


Καιρός

Περιόδου Σεπτεμβρίου από Δημοτικό στο Σχολείο μας (Γυμνάσιο) : Νέα Εγγραφή

Το απολυτήριο από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο έρχεται υπηρεσιακά.
Οι γονείς προσέρχονται στο Γυμνάσιο τον Ιούνιο και σε έκτακτη ανάγκη αρχές Σεπτεμβρίου για να δηλώσουν:

  1. Τα στοιχεία του Κηδεμόνα (διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, e-mail)
  2. Μια φωτογραφία του παιδιού
  3. Προαιρετική εγγραφή στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

 

 
 

Από άλλο Γυμνάσιο στο Σχολείο μας: Μετεγγραφή

Δικαίωμα μετεγγραφής από το ένα Σχολείο στο άλλο, έχει ο μαθητής από τις αρχές του Σχολικού Έτους έως και τον μήνα Μάρτιο του τρέχοντος σχολικού Έτους. Ο Κηδεμών, προσέρχεται στο Σχολείο μας για να ζητήσει – αιτηθεί να δεχθούμε το παιδί του, εφ’ όσον έχει τους νόμιμους λόγους.

Το Σχολείο μας, του δίνει υπηρεσιακό έγγραφο αποδοχής του παιδιού, εφ’ όσον το δεχθεί, το οποίο ο κηδεμόνας το καταθέτει στο αρχικό Σχολείο που το παιδί του ήδη φοιτά. Από το Σχολείο αυτό, ο κηδεμόνας παραλαμβάνει αντίστοιχο έγγραφο αποδέσμευσης του παιδιού και το οποίο ο ίδιος το καταθέτει στο Σχολείο μας, δηλαδή στο αιτούμενο Σχολείο προς μετεγγραφή. Από εκείνη τη στιγμή, το παιδί μπορεί να φοιτήσει στο Σχολείο μας. Επίσης, από την στιγμή που η καρτέλα του μαθητή θα έρθει υπηρεσιακά στο Σχολείο μας, θα ζητηθεί από τον κηδεμόνα να συμπληρώσει τυχόν ελείψεις της καρτέλας (π.χ. ελλειπή διεύθυνση, τηλέφωνο, κ.λ.π.).

 
 

Από το Σχολείο μας σε άλλο Γυμνάσιο : Μετεγγραφή

Ο κηδεμόνας, αφού αιτηθεί στο Σχολείο που θέλει να κάνει μετεγγραφή το παιδί του, προσκομίζει στο Σχολείο μας το “Υπηρεσιακό Έγγραφο Αποδοχής” του παιδιού του από το εν λόγω Σχολείο. Στη συνέχεια, το Σχολείο μας προσκομίζει “έγγραφο αποδέσμευσης” με το οποίο, αφού το καταθέσει στο αντίστοιχο Σχολείο, μπορεί να πάρει το παιδί του και να φοιτήσει εκεί.

 
 

Από το Σχολείο μας σε Νυχτερινό ή Εσπερινό Γυμνάσιο: Μετεγγραφή

Ακουλουθείται η ίδια διαδικασία ( περίπτωση 3η) με ό,τι ζητήσει το Εσπερινό ή Νυχτερινό Γυμνάσιο επιπλέον (π.χ. Χαρτί Εργασίας για το Νυχτερινό).
 

Στην Α’ Λυκείου – Γενικού Ενιαίου Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή άλλο ίδρυμα (Σχολή Εκπαιδευτική π.χ. Εμπορικό Ναυτικό)

 
 

Αφού προηγηθεί ειδοποίηση από το σχολείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς , ο κηδεμόνας με υπεύθυνη δήλωσή του* , δηλώνει σε ποιο είδος σχολείου θα φοιτήσει το παιδί του.

Για το Γενικό Λύκειο ή ή ΕΠΑ.Λ , εφόσον δεν έχει αλλάξει κάτι ή ζητηθεί κάτι άλλο, το απολυτήριο πηγαίνει υπηρεσιακά σε αυτά και ο κηδεμόνας πηγαίνει στο αντίστοιχο σχολείο να κάνει την εγγραφή του.

* Προσοχή : Για να λάβετε και να εκτυπώσετε την υπεύθυνη δήλωση , προκειμένου να δηλώσετε ποιο είδος σχολείου θα ακολουθήσει το παιδί σας , επιλέξετε εδώ.

Ρολόι
Εορτολόγιο
    Κατασκευή & σχεδιασμός: Ιουλία Νιαβή (ΠΕ20)