5ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού
Εκδηλώσεις Forum Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Επικοινωνία Δευτεροβάθμια.Εκπαίδευση. Πειραιά
Ειδήσεις

Όλη η επικαιρότητα στο palo.gr


Καιρός

Διαδικασία

  1. Ο Κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μαθητή για λόγους υγείας, ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων , με ενυπόγραφο σημείωμα του ιδίου, το οποίο όμως οφείλει να προσκομίσει ο κηδεμών στο σχολείο, εντός 10 ημερών από τότε που επανήλθε ο μαθητής, στο σχολείο και δεν μπορεί να δικαιολογήσει περισσότερες από δύο ημέρες κάθε φορά. Επίσης ο κηδεμόνας μπορεί έτσι να δικαιολογήσει μέχρι και 10 ημέρες συνολικά το σχολικό έτος. (προσοχή : τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν δεσμεύουν το Σύλλογο διδασκόντων, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.)
     
  2. Ο Κηδεμόνας μπορεί να προσκομίσει εντός 10 ημερών πάλι, ιατρική γνωμάτευση ιδιώτη ιατρού ή από δημόσιο νοσοκομείο /ιατρείο / ιατρικό κέντρο για να δικαιολογήσει απουσίες του μαθητή. Εδώ το ανώτατο όριο δικαιολόγησης απουσιών από Ιατρό καθορίζεται από τις διατάξεις περί Επαρκούς-Ελλιπούς φοιτήσεως.
     
  3. Κατά την κρίση του συλλόγου διδασκόντων μπορούν να δικαιολογηθούν μέχρι και τρεις (3) ημέρες.
     
  4. Μονές ώρες Απουσιών από αποβολές όπως και ημερήσιες απουσίες από αποβολές δεν δικαιολογούνται.
Ρολόι
Εορτολόγιο
    Κατασκευή & σχεδιασμός: Ιουλία Νιαβή (ΠΕ20)